miércoles, 16 de diciembre de 2015

tereceira sesión do conto

Xa estamos na última sesión do obxectivo: "Traballar as IM  a través do conto"

Podo dicir que foi moi positiva as actividades pois o enfoque metodolóxico das Intelixencia múltiples facilitou os alumnos e alumnas os aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, conceptos básicos da natureza, o hábito da convivencia; así como, el sentido artístico, a creatividade  e a afectividade,  co  fin de garantizar unha formación integral que contribuya ao pleno desarrollo da personalidade dos  nosos alumnos e alumnas .

Tamén desenrolamos hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade, así como actitudes de confianza en sí mesmo, sentido  crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interés e creatividad no aprendizaxe.
E o producto final o que mais lles gustou a: "ELABORACIÓN DO CONTO".
¡¡¡¡FELIZ NADAL!!!
Intelixencia lingüística-verbal: escoitamos e redactamos as frases que van saíndo a través das imaxes do conto, e leémolo.

Intelixencia naturista: utilizamos o ordenador como medio de comunicación e recordamos os conceptos que iban saíndo no conto (día-noite, animais, familia,...)

Intelixencia matemática: aplicamos os números calculando os días que falta pra o Nadal, contamos os regalos, etc.

Intelixencia visual-espacial: 
realizamos un árbol do nadal, decorandoo con regalos.
Intelixencia emocional: a través das imaxes do conto falamos da tristura e alegría.
Intelixencia interpersoal: traballamos xuntosNo hay comentarios:

Publicar un comentario