miércoles, 16 de diciembre de 2015

tereceira sesión do conto

Xa estamos na última sesión do obxectivo: "Traballar as IM  a través do conto"

Podo dicir que foi moi positiva as actividades pois o enfoque metodolóxico das Intelixencia múltiples facilitou os alumnos e alumnas os aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, conceptos básicos da natureza, o hábito da convivencia; así como, el sentido artístico, a creatividade  e a afectividade,  co  fin de garantizar unha formación integral que contribuya ao pleno desarrollo da personalidade dos  nosos alumnos e alumnas .

Tamén desenrolamos hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade, así como actitudes de confianza en sí mesmo, sentido  crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interés e creatividad no aprendizaxe.
E o producto final o que mais lles gustou a: "ELABORACIÓN DO CONTO".
¡¡¡¡FELIZ NADAL!!!
Intelixencia lingüística-verbal: escoitamos e redactamos as frases que van saíndo a través das imaxes do conto, e leémolo.

Intelixencia naturista: utilizamos o ordenador como medio de comunicación e recordamos os conceptos que iban saíndo no conto (día-noite, animais, familia,...)

Intelixencia matemática: aplicamos os números calculando os días que falta pra o Nadal, contamos os regalos, etc.

Intelixencia visual-espacial: 
realizamos un árbol do nadal, decorandoo con regalos.
Intelixencia emocional: a través das imaxes do conto falamos da tristura e alegría.
Intelixencia interpersoal: traballamos xuntoslunes, 14 de diciembre de 2015

O conto do Nadal

Hoxe fixemos a primeira sesión

Fumos a  escoitar o conto  do Nadal  a biblioteca Ágora. 

Titulábase "OS REGALOS". Os nenos disfrutaron moito da actividade pois estivo moi adatado pra eles.

Os deixo un par de fotos....


 Pola tarde, vamos a traballar a segunda sesión: falar do conto utilizando as intelixencias múltiples :
-intelixencia naturista: falaremos da familia, dos animais que saen no conto,...
-intelixencia matemática: aplicaremos os números e faremos operacións básicas (cantos animáis hai no conto, cantos suman, canto diñeiro prestou,...
-intelixencia musical: cantaremos un villancico relacionado co conto.
-intelixencia lingüística: elaboración do conto a noso xeito.
-intelixencia visual-espacial: elaboración do árbol de nadal, como obxecto decorativo  nas casas.
-intelixencia cinestésica: dramatizaremos o conto.
-intelixencia emocional: a mensaxe do conto, da axuda e solidaridade.

jueves, 10 de diciembre de 2015

actividades de aula

 


O lúns faremos unha saída que vai consistir en:
Acudir á biblioteca a escoitar un conto do Nadal.
Obxectivo: Desenrolar as Intelixencias Múltiples a través do conto.

A actividade se desenvolverá en 3 sesións, traballando as IM:
1ª Sesión:
- Iremos a escoitar o conto  do Nadal  a biblioteca Ágora.
2ª Sesión:
- Xa no centro, comenzamos mostrando os nenos o conto escoitado  sin palabras,  mostrando as imáxenes para que poidan inventar o seu propio conto; co fin de estimular o diálogo e dabate.  Non consiste en acertar, a nosa  intención e a estimulación da creatividade do linguaxe e comunicación.
3ª Sesión
- Entre todos elaboraremos  o  conto ,  os lectores narrándolo como eles queran e os non-lectores faraino con pictogramas. Unha vez finalizado se imprime e cada uno se lo leva pra casa.
....Os seguiremos contando.